WOK w Piotrówku

WOK Piotrówek
Piotrówek, 59-216 Kunice
opiekun placówki:
pani Anna Motylewska
WOK w Piotrówku jest otwarty we wtorki,
piątki i soboty w godzinach 16:00-20:00