Wójt Gminy Kunice zaprasza na EKOMIASTECZKO

17 września od godziny 11:00 Wójt Gminy Kunice zaprasza na EKOMIASTECZKO organizowane w ramach kampanii „S.O.S. dla środowiska” – kampania edukacyjna Gminy Kunice. Wydarzenie odbędzie się na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kunicach.

Program imprezy edukacyjnej – eko-miasteczka:

–  STOISKO – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

będziemy się uczyć o odnawialnych źródłach energii, możliwościach wykorzystania w gospodarstwach domowych technologii bazujących na oze. Stoisko to będzie również prowadzić edukację w zakresie oszczędzania energii i budowania idei samowystarczalności energetycznej.

–  STOISKO – PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

poprzez zabawę będziemy się uczyć zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dla małych uczestników wydarzenia przygotujemy kolorowe stoliki z krzesełkami, by dzieci mogły przy nich siadać i wykonywać określone zadania – kolorować kolorowanki (dzieci młodsze), wypełniać ekologiczne krzyżówki, rozwiązywać wykreślanki, wypełniać testy (młodzież) itd. Przy stoisku nie zabraknie możliwości przygotowywania obrazów z wykorzystaniem kredy plenerowej oraz stanowisk dużych baniek.

–  STOISKO – WARSZTATY WYROBU ŚWIEC EKOLOGICZNYCH

umożliwiające na żywo poznanie zasad przygotowywania określonych produktów, wytwarzania świec ekologicznych. W trakcie przebiegu wydarzenia uczestnicy będą mogli podejść do domku/namiotu i obserwując dowiedzieć się jak wykonać określone przydatne środki czy wytworzyć świece. W trakcie wydarzenia stoisko będzie przygotowane do wykonania min. 100 świec, które zostaną rozdane mieszkańcom.

–  STOISKO – WARSZTATY WYROBU MYDEŁEK EKOLOGICZNYCH

umożliwiające na żywo poznanie zasad przygotowywania określonych produktów, wytwarzania mydełek ekologicznych. W trakcie wydarzenia stoisko będzie przygotowane do wykonania min. 100 mydełek, które zostaną rozdane uczestnikom .

–  STOISKO – JAK NIE MARNOWAĆ JEDZENIA

edukowanie w zakresie zasad niemarnowania żywności, wskazywania tego co robić, by nie dopuszczać do wyrzucania jedzenia, ale istotne będzie również w kontekście generowania do systemu jak najmniejszej ilości odpadów co można poddać kompostowaniu i dlaczego warto to zrobić.

–  STOISKO – H2O TO JEST TO!

informowanie o wodzie, jej zasobach i konieczności ich ochrony, edukować o sposobach postępowania z kanalizacją jako miejscem odprowadzania odpadów płynnych, nadto o tym jak działają oczyszczalnie ścieków. Będzie również zachęcać do picia kranówki, jako wody zdrowej i eliminującej zalewający nas plastik.

–  STOISKO – ŚWIADOMY KONSUMENT

edukacja w kontekście bycia świadomym konsumentem, czyli wyboru właściwych rodzajów opakowań, eliminacji negatywnych zachowań powodujących zwiększanie emisji poprzez nieprzemyślane decyzje zakupowe.

–  STOISKO – MISTRZOSTWA W EKOLOGICZNYCH WARCABACH

mistrzostwa w ekologicznych warcabach, które przebiegać będą w trzech kategoriach wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli.

 Cel główny projektu:

Uświadomienie społeczeństwa w zakresie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach przydomowych, przeciwdziałania emisjom poprzez racjonalne zakupy, ograniczania ilości generowanych odpadów, zasad zrównoważonego rozwoju, idei gospodarki o obiegu zamkniętym, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów, oszczędności wody.

Wójt Gminy Kunice zaprasza na EKOMIASTECZKO