http://www.gokis-kunice.pl/imprezy/szanty/
http://www.gokis-kunice.pl/2020/02/20/dla-pan-w-gminie-kunice-formacja-chatelet/
http://www.gokis-kunice.pl/imprezy/reggae/
http://www.gokis-kunice.pl/imprezy/kunicki-bieg-reggae/

Kapela KUNICE powstała w 2005 roku. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach. W repertuarze kapeli jest ponad 100 pieśni ludowych z pięknymi i bogatymi w treść słowami. ZOBACZ