Konkurs „Jazzowe inspiracje”

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie „Jazzowe inspiracje”. Celem konkursu jest poznanie gatunku muzycznego jakim jest jazz, rozwijanie zdolności plastycznych, kształtowanie poczucia estetyki orz poznanie sposobów na aktywne słuchanie muzyki. Konkurs adresowany jest do dzieci, podzielony został na trzy kategorie wiekowe: 1-10 lat, 10-14 lat oraz 15-18 lat. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać dowolny utwór jazzowy i po jego wysłuchaniu stworzyć pracę plastyczną, która została zainspirowana wybranym utworem. Na odwrocie pracy należy umieścić informacje według wzoru:

Tytuł obrazu

Imię i nazwisko autora

Wiek

Tytuł utworu literackiego, który stał się inspiracją do stworzenia pracy.

Prace konkursowe należy złożyć w Wiejskim Ośrodku Kultury w Szczytnikach nad Kaczawą lub Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach do dnia 12 października 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 października 2022 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Szczytnikach nad Kaczawą podczas koncertu „Szczytnicka Jesień Jazzowa” – projektu realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ inicjatywy lokalne 2022”.

Konkurs „Jazzowe inspiracje”