IV edycja konkursu literackiego pt. „Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii”

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do udziału w IV edycji konkursu literackiego „Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii”, który został objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na Dolnym Śląsku.

Celem konkursu jest upamiętnienie tradycji i kultury regionu oraz historii jego powojennych mieszkańców, poprzez opublikowanie wspomnień pierwszych osadników oraz ich bliskich. Nagrodzone zostaną teksty o wyróżniających się walorach: atrakcyjności tematycznej, poprawności językowej, wartościach merytorycznych i intelektualnych.

>> REGULAMIN KONKURSU <<

IV edycja konkursu literackiego pt. „Pamiętnik pokoleń – Świadkowie historii”