Wielkanocne Oddawanie Krwi w Kunicach

Jak zawsze mieszkańcy gminy Kunice stanęli na wysokości zadania i w okresie przedświątecznym zmobilizowali się do oddania tak potrzebnej krwi. Zarejestrowało się 37 krwiodawców, ale z różnych przyczyn zakwalifikowano do oddania krwi 23 osoby, główna przyczyna dyskwalifikacji chętnego to niska hemoglobina, za niskie lub za wysokie ciśnienie, wykonany tatuaż w okresie krótszym niż 6 miesięcy, a nawet wykonany niedawno makijaż permanentny.

Dawcy w czasie akcji Wielkanocne Oddawanie Krwi w Kunicach oddali 10 litrów i 350 ml krwi 

Wielkanocne Oddawanie Krwi w Kunicach