Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach pozyskuje kolejne środki na realizację swoich zadań

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w  Kunicach znalazł się wśród 300 beneficjentów programu EtnoPolska 2022. Wniosek zatytułowany „Kultura Dolnego Śląska inspiracją dla współczesnej mody” został wybrany do realizacji spośród 1498 złożonych w naborze organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i uzyskał dofinansowanie w kwocie 26 000 zł. To już drugi w tym roku projekt, do którego aplikował GOKiS Kunice. W programie „Dom Kultury + Inicjatywy oddolne 2022” kunicka instytucja uzyska wsparcie w wysokości 40 000 zł.

Kultura Dolnego Śląska to swoisty tygiel. Wpływy różnych kultur znajdują swoje odbicie w ubiorze, pieśni, smakach. Miesza się tu kultura  Polaków przesiedlonych ze Wschodu, niemiecka, czeska, Greków, Bośniaków i Serbów. Trudno zauważyć wyraziste jej cechy. Dlatego zadanie „Kultura Dolnego Śląska inspiracją dla współczesnej mody” ma na celu  dokładne poznanie jednego z elementów kultury tj. tradycyjnego ubioru dolnośląskiego i wykorzystanie tej wiedzy w działaniach animacyjnych. Dziedzictwo kulturowe  stanie się dla młodzieży inspiracją do stworzenia własnych projektów zaczerpniętych z wzorów ludowych i wykorzystania ich we współczesnym ubiorze i dodatkach przy pomocy różnych technik artystycznych. Aby zrealizować postawiony cel, dla uczestników zorganizowane zostaną wycieczki do Muzeum Etnograficznego  we Wrocławiu wraz z lekcją warsztatową o strojach  regionalnych oraz spotkanie z etnografem w Muzeum Karkonoskim „Historia stroju ludowego na Dolnym Śląsku”, cykl warsztatów tworzenia projektu wzoru inspirowanego kulturą ludową i jego wykonanie na koszulkach oraz uszycie torby filcowej i ozdobienie jej ludowym wzorem przy pomocy techniki filcowania. Całość projektu zakończona zostanie finałowym pokazem mody wraz z informacją o zrealizowanym projekcie podczas przeglądu kapel ludowych – Kunicka FolkBiesiada. Projekt zostanie zrealizowany w sierpniu i wrześniu bieżącego roku, a już dziś zapraszamy młodzież do twórczego tygodnia z kulturą ludową Dolnego Śląska i ciekawej wakacyjnej formy wypoczynku.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/wyniki-2022
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach pozyskuje kolejne środki na realizację swoich zadań