Gminny Konkurs „Moda Ekologiczna”

Wiejski Ośrodek Kultury w Szczytnikach Nad Kaczawą zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie „Moda Ekologiczna”, który odbędzie się 10 czerwca o godzinie 15:00 w świetlicy WOK Szczytniki Nad Kaczawą.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci podstaw ekologicznych, poprzez uświadamianie konieczności i słuszności zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich recyklingowi, a także zwrócenie uwagi na możliwość twórczego wykorzystania odpadów. Dzieci podczas konkursu rozwijają swoją wyobraźnię i zdolności manualne.

Do udziału zapraszane są wszystkie dzieci ze świetlic wiejskich z terenu gminy Kunice. Konkurs składać będzie się z dwóch części, w pierwszej części dzieci wykonają stój z materiałów podlegających recyklingowi, oraz rzeczy niepotrzebnych. W drugiej części zespołu zaprezentują swoje dzieła, z których jury wybierze najbardziej pomysłowe stroje. Komisja pod uwagę weźmie odpowiedni dobór surowców, estetykę wykonania, oraz pomysłowość.

 

Gminny Konkurs „Moda Ekologiczna”