Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2022 zawitał do Rosochatej

26 marca Wiejski Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców oraz ich gości z Ukrainy na koncert Kapeli Kunice. To wydarzenie kulturalne było pretekstem do spotkania i rozmowy na temat wspólnego projektowania kultury razem z GOKiS Kunice w ramach programu Dom Kultury+ Narodowego Centrum Kultury. Nastrój do wymiany myśli i pomysłów zbudował po pierwsze świetny występ Kapeli Kunice, a po drugie pyszny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Rosochatki. Ta atmosfera sprzyjała odpowiedziom na pytania zadane przez badaczy podczas animacyjnej diagnozy, na których opierać się będzie stworzenie raportu na temat potencjału kulturotwórczego naszych mieszkańców. Już dziś zapraszamy ich do szukania w swoich głowach pomysłów na zrealizowanie przez nich własnych wydarzeń kulturalnych, ponieważ w drugim etapie realizacji projektu DK+ ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy oddolne, na które pozyskaliśmy dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 30.000 zł.

Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2022 zawitał do Rosochatej