Możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy

Szanowni mieszkańcy,

Gmina Kunice uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Kunice. Każdy kto chciałby wesprzeć finansowo uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urządu Gminy Kunice, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel.

Nr konta
29 8649 1028 2003 3000 0228 0045
Tytuł przelewu:
Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy

Możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy