Wystawa historii stosunków Polski i Czechosłowacji w GOKiS Kunice

Wystawę poświęconą historii stosunków Polski, Czech i Słowacji można oglądać w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach.

Mało jest tak bliskich sobie sąsiadów, a tak mocno żyjących stereotypami jak Polska, Czechy i Słowacja. Jeszcze dziś, pomimo wielu podróży do tych krajów jakie odbywają Polacy, posługujemy się pobieżnym rysem historycznym powielającym różne nieprawdziwe wyobrażenia. Prezentowana wystawa ma za zadanie rzucić nieco światła na niedawną, a mało znaną historię stosunków polskiej i czechosłowackiej opozycji antykomunistycznej.

Choć sama organizacja powstała w roku 1981, to jednak odwoływała się do tradycji pierwszych głośnych kontaktów jakie mieli między sobą opozycjoniści antykomunistyczni w naszym bloku. W roku 1978 odbyły się dwa spotkania w pobliżu szczytu na Śnieżce, na których możemy zobaczyć z polskiej strony m.in. Adama Michnika, Antoniego Macierewicza czy Jacka Kuronia. Z czechosłowackiej strony przybyli m.in. Vaclav Havel, Marta Kubischova i Petr Uhl. W oczy rzuca się, że jest to późniejszy, z lat dziewięćdziesiątych pierwszy garnitur osób wpływowych w naszych państwach. Niestety po aresztowaniach współpraca zamarła, by odnowić się w 1981 roku dzięki młodemu idealiście Aleksandrowi Gleichgewichtowi, który pojechał do Pragi by odnowić kontakty. Pomimo wybuchu w Polsce staniu wojennego udało się utrzymać wzajemną wymianę nielegalnych druków oraz informacji. Wymianę tę w miarę upływu lat doskonalono, przemyt odbywał się przez granicę w kilku punktach, gdzie spotykali się kurierzy z Polski i Czechosłowacji. Mając te same plecaki schodzili po ich wymianie, w większości wypadków nie niepokojeni. Znamienne jest, że pomimo coraz większej skali, a w końcowym momencie ogromnej, wpadek na granicy było tylko kilka. Dziewięć lat po spotkaniach na Śnieżce ponownie odważono się na konspiracyjne spotkanie w górach. Tym razem widownią była polana na Borówkowej Górze koło Lądka Zdroju. Żadne ze spotkań nie zostało rozbite przez Służby Bezpieczeństwa obu krajów. I tak dotrwaliśmy do roku 1989, kiedy oba nasze kraje odzyskały wolność.

Współpraca wtedy nawiązana przyniosła niezwykłe owoce. Warto wspomnieć w tym krótkim tekście o najważniejszym. Wspólna nieprzejednana postawa wobec Związku Radzieckiego doprowadziła do podpisania umowy Polski z ZSRR, która dotyczyła wycofania z Polski radzieckich wojsk okupacyjnych. Stało się to możliwe właśnie dzięki nawiązanym przyjaźniom w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Wystawa historii stosunków Polski i Czechosłowacji w GOKiS Kunice