Gminny Konkurs Ortograficzny

Wójt Gminy Kunice zaprasza wszystkie dzieci na Gminny Konkurs Ortograficzny 22 kwietnia o godzinie 13:00. Zgłoszenia do udziału w konkursie można zgłaszać do 14 kwietnia w WOK Golanka Górna.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: grupa młodsza – klasy II-IV szkoły podstawowej, grupa starsza – klasy V- VI szkoły podstawowej. Konkurs składa się z dwóch modułów, które trwają równolegle do siebie. Moduł pierwszy – rozwiązywanie polega na rozwiązywaniu ortograficznych krzyżówek, rebusów oraz rozsypanek wyrazowych. Drugi moduł to rozwiązywanie dyktanda z lukami. Uczestnicy mają 45 minut na poradzenie sobie z modułami. Tytuł Mistrza ortografii otrzyma ten kto popełni najmniej błędów i otrzyma największą ilość punktów. Prace oceniać będzie powołane jury.

>>>REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO<<<
Gminny Konkurs Ortograficzny