Rodzinne eco warsztaty w Pątnowie kolejnym przystankiem w realizacji zadania

Wiejski Ośrodek Kultury w Pątnowie zaprosił mieszkańców gminy na rodzinne eco warsztaty. W programie przewidziano budowę domków dla dzikich zapylaczy oraz bomby kwiatowe. Spotkanie dzieci z rodzicami przy wspólnej pracy przyniosło uczestnikom wiele radości i dumy ze wspólnie wykonanego dzieła. Poza tym korzyści dla natury będą niepoliczalne. Jeśli wszystkie domki zostaną zasiedlone przez pszczoły, trzmiele, muchówki lub węgarniki, to wpłynie znacznie na ilość zapyleń w okolicy. Pomoc naturze to także przygotowanie bomb kwiatowych, które pomogą mieszkańcom w zakładaniu kwietnych łąk. Trzeba przyznać, że organizacja wspólnych działań została profesjonalnie przygotowana przez pracowników GOKiS, ale na szczególne podziękowania zasługuje Pan Tomasz Czubak, który samodzielnie przygotował konstrukcje drewnianych domków dla zapylaczy. To dzięki jego zaangażowaniu ich wypełnianie stało się możliwe nawet dla najmłodszych uczestników. Warto podkreślić, że miłej atmosferze spotkania sprzyjały pyszne łakocie przygotowane przez mieszkanki Pątnowa.

Rodzinne warsztaty oprócz walorów edukacyjnych, ekologicznych i integracyjnych stały się tłem do rozmów na temat wspólnego tworzenia kultury razem z GOKiS Kunice w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury Plus. Pracownicy GOKiS wspólnie z badaczem wykonali zadania diagnostyczne, by zbadać potencjał kulturotwórczy mieszkańców gminy. Kolejny etap badań został za nami, a co przed? Już dziś GOKiS zaprasza przede wszystkim młodzież do ciekawego projektu. Gra terenowa i warsztaty, jak tworzyć zaszyfrowane zagadki, czeka na uczestników 23 kwietnia br. Start godzina 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach. To będzie atrakcja specjalnie dla Was.

Rodzinne eco warsztaty w Pątnowie kolejnym przystankiem w realizacji zadania