GOKiS bierze udział w projekcie NCK – Dom Kultury +


Dom Kultury +

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach bierze udział w projekcie

 Narodowego Centrum Kultury

„Zaprojektuj kulturę  razem z GOKiS Kunice” to już drugi projekt, w którym uczestniczyć będą pracownicy tej placówki razem z Narodowym Centrum Kultury. W 2021 roku instruktorzy zatrudnieni w GOKiS  podnosili swoje kompetencje w programie „Zaproś nas do siebie”. Tym razem do konkursu stanęło 176 ośrodków kultury z całej Polski. Wniosek GOKiS Kunice pozytywnie przeszli weryfikację, został wysoko oceniony i ostatecznie uplasował się na 9 pozycji z blisko dwustu złożonych projektów. Z Dolnego Śląska tylko dwie instytucje zakwalifikowały się do programu Dom Kultury + i otrzymają dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy zł na realizację swoich planów.

Realizacja zadania jest dwuetapowa. Pierwszą część stanowią badania środowiska. Pogłębiona diagnoza animacyjna ma za zadanie odkryć talenty oraz wzmocnić potencjał kulturotwórczy, co będzie skutkować ostatecznie stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. To będzie stanowić drugą część zadania.  Aby zaprosić mieszkańców do udziału w badaniach organizatorzy zaplanowali szereg działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz seniorów. Następnie ogłoszony zostanie konkurs w ramach którego zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw społecznych, które mieszkańcy będą mogli zrealizować wspólnie z GOKiS Kunice.

Inicjatywy oddolne są bezcenne, ponieważ angażują i integrują środowisko wokół określonego zadania, realizują ich potrzeby i są na przyszłość ogromnym potencjałem kulturotwórczym, a pomysły wynikające z realizacji projektu mogą na stałe wpisać się w ofertę GOKiS Kunice. A to wszystko jest właśnie głównym celem projektu Dom Kultury +.

GOKiS bierze udział w projekcie NCK – Dom Kultury +