Rajd Dwóch Jezior

29 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach zaprasza wszystkich na Rajd Dwóch Jezior. Trasa rajdu prowadzić będzie brzegami malowniczych jezior znajdujących się w Gminie Kunice. Dla uczestników przygotowane będą niespodzianki. Start spod GOKiS Kunice w programie:

10:00- 11:00- rejestracja uczestników w Biurze Zawodów GOKiS Kunice

11:00-11:15- wspólna rozgrzewka przed GOKiS Kunice

11:15- start rajdu nordic walking

12:30- 13:00 – pierwszy poczęstunek plac zabaw Jaśkowice Legnickie 8 km (w trakcie przewidziane zabawy integracyjne)

15:00- przybycie na metę GOKiS Kunice , ciepły posiłek, blok konkurencji rekreacyjno-sportowych, zabawa integracyjna.

16:00- zakończenie rajdu, każdy uczestnik otrzyma pamiątkową niespodziankę oraz certyfikat uczestnictwa w rajdzie, wspólna fotografia pamiątkowa.

Przebieg trasy: Start – plac przed GOKiS Kunice – dookoła jeziora kunickiego- drogą do Jaśkowic Legnickich- dookoła jeziora w Jaśkowicach- powrót do Kunic drogą – meta GOKiS Kunice zgodnie z mapką. Trasa obejmuje nawierzchnię gruntową-piaszczystą, oraz asfaltowa. Dystans- ok. 14km.

Celem rajdu jest popularyzacja sportu jakim jest Nordic Walking. Promowanie aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu oraz integracja ludzi aktywnych ruchowo. Promocja zdrowego stylu życia, tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności fizycznej oraz nawiązywanie związków miedzy ruchem a zachowaniem człowieka. Promocja Gminy Kunice jako samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców oraz walorów rekreacyjnych. Pokazanie atrakcyjności turystycznej Gminy Kunice.

Zgłoszenia i zapisy

Wcześniejsze zapisy: Uczestnik zostaje zapisany i umieszczony na liście uczestników po spełnieniu następujących warunków:- dokona opłaty wpisowej 8 zł (młodzież ucząca się) /12zł (dorośli) /osoba na konto bankowe organizatora: 82 8649 1028 2001 0000 0172 0001- Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział Kunice tytule wpisując: „Rajd”, imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu. Do dnia 26.04.2018r.

W dniu Rajdu wpisowe wynosi: 10 zł (młodzież ucząca się) / 15zł (dorośli).

Rajd Dwóch Jezior