„Zaproś nas do siebie 2021”

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach znalazł się w gronie 14 samorządowych instytucji kultury spośród setek zgłoszonych z całego kraju. We współpracy i pod okiem Narodowego Centrum Kultury niemal przez rok pracownicy uczestniczyli w niezwykłym projekcie wzmacniającym komunikacje w zespole oraz projektowanie oferty kulturalnej na najbliższy rok, biorąc pod uwagę lokale dziedzictwo oraz współpracę z mieszkańcami. W czasie trwania projektu „Zaproś nas do siebie”  pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach on-line i warsztatach stacjonarnych. Poszerzające wiedzę oraz perspektywę wizyty studyjne, spotkania z ekspertami oraz ogólnopolska konferencja wniosły świeży powiew i mnóstwo inspiracji na dalszą pracę, co niewątpliwie przełoży się na bogatą ofertę placówek w kolejnych latach. 

„Zaproś nas do siebie 2021”