Gminny Konkurs w „Jesiennym nastroju”

Wiejski Ośrodek Kultury w Pątnowie Legnickim zaprasza do udziału w Gminny Konkursie w „Jesiennym nastroju”.

W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy wykonają pracę plastyczną portret – „Pani Jesień” wspólnie na świetlicach. Do wykonania pracy uczestnicy użyć mogą wszelkich darów jesieni, liści, kasztanów, żołędzi i jarzębiny. W Wiejskim Ośrodku Kultury w Pątnowie Legnickim powstaje wystawa wszystkich nadesłanych prac. Pomysłowość i talen małych mieszkańców naszej gminy nie zna granic. Każdego dnia przybywa pięknych arcydzieł które będą cieszyć oko wszystkich odwiedzających świetlice w Pątnowie.

24 października o godzinie 15:00 powołane jury dokona oceny prac plastycznych, biorąc pod uwagę walory artystyczne, pomysłowość oraz materiały wykorzystane do wykonania pracy. O rozstrzygnięciu konkursu napiszemy na naszej stronie, pokażemy zwycięskie prace oraz nagrodzimy tegorocznych laureatów.

Gminny Konkurs w „Jesiennym nastroju”