Gminny Konkurs w „Jesiennym nastroju”

W sobotę salę Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pątnowie Legnickim odwiedziła jesień. Za sprawą corocznego Gminnego Konkursu literacko-plastycznego w „Jesiennym nastroju”. Uczestnicy długo przygotowywali się do zmagań konkursowych, które podzielone były na trzy części. Przygotowania do konkursu były miłym sposobem na wprowadzenie się w jesienny nastrój. Pierwszą częścią był konkurs recytatorski, w którym reprezentanci miejscowości z terenu gminy Kunice recytowali wiersz o tematyce jesiennej, w tej części udział brały dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. Najpiękniej wiersz wyrecytowała Emilia Lemiech z Pątnowa Legnickiego, drugie miejsce przypadło Wiktorii Pendowskiej z Golanki Górej, trzecie miejsce zajął Szymon Hajder ze Spalonej, a wyróżnienie przypadło Wiktorowi Wilkowskiemu z Pątnowa Legnickiego.

Drugą częścią konkursu była kompozycja jesienna, uczestnicy z każdej miejscowości prezentowali własną kompozycję przygotowaną wcześniej w placówkach. Do wykonania jesiennej kompozycji użyto darów jesieni, takich jak liście, kasztany czy żołędzie. Kompozycje przybrały przeróżnych kształtów, zaprezentowano przepiękne domki, bukiety, stroiki a nawet zwierzęta stworzone z jesiennych darów. Jury powołane przez organizatora miało nie lada kłopot z wybraniem tej najpiękniejszej kompozycji, ponieważ wszystkie prace były wyjątkowe i wykonane z największą starannością. Po długim namyśle tytuł najpiękniejszej kompozycji jesiennej przypadł zespołowi z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnikach Małych, drugie miejsce zajął zespół z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Miłogostowicach, a trzecie dzieci z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Golance Górnej.

Najwięcej zabawy było w trzeciej części konkursowych zmagań – najpiękniejszy jesienny strój „Pani Jesień”, gdzie uczestnicy w trzyosobowych zespołach wykonywali strój z darów jesieni. Po wykonaniu stroju nastąpiła prezentacja przez jedną wytypowaną osobę. Dzieci pięknie przebrane w barwne stroje wykonane własnoręcznie przechadzały się po stali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pątnowie pokazując, że wyobraźnia dzieci oraz ich zdolności nie znają żadnych granic. Dobra zabawa była najlepszą nagrodą, jednak jury postanowiło nagrodzić najpiękniejsze według nich stroje. Zwyciężył strój wykonany przez dzieci z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Grzybianach, drugie miejsce otrzymał zespół z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnikach Nad Kaczawą, a trzecie miejsce przypadło dzieciom z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Miłogostowicach.

Gminny Konkurs w „Jesiennym nastroju”