Płody Ziemi Tworzywem Artystycznym

Wiejski Ośrodek Kultury w Grzybianach zaprasza na Gminny Konkurs – „Płody Ziemi Tworzywem Artystycznym” 14 września, o godzinie 14:00 w sali WOK Grzybiany. Celem konkursu jest spojrzenie na pracę rolnika z perspektywy przydatności w życiu codziennym, korzystanie z płodów ziemi w celach nie tylko żywnościowych, ale również wykorzystanie plonów do tworzenie prac plastycznych jak i dekoracyjnych. Konkurs uczy kreatywności.

Konkurs składa się z dwóch części, obie wykonywane są w czasie trwania konkursu.

I Kompozycja przestrzenna – „Koszyczek Smakowitości„, czas wykonania kompozycji to 45 minut.

II Praca plastyczna – wyklejanka „Koszyczek Suchej Cudowności„, czas wykonania pracy plastycznej jest taki sam jak kompozycji, czyli 45 minut.

Płody Ziemi Tworzywem Artystycznym